лого Частна целодневна детска градина "Цветни песъчинки"

Информация

гр. Варна, ул. "Възраждане" №12

office@pesachinki.com

посещения: 8 739

Свали

Социални Линкове:

За Контакти

Детски заведения Детски градини Детски ясли

Описание:

Детската градина - първата социална среда на детето и първата стъпка към доброто образование 

Детето в предучилищна възраст възприема света чрез взаимоотношенията си с хората около него и тези взаимоотношения повлияват всички аспекти на неговото развитие – интелектуално, социално, емоционално, физическо. Детска градина и ясла "Цветни песъчинки" фокусира педагогическото въздействие върху природната креативност на децата, тяхното желание за обучение и тяхното безгранично любопитство. Екип от преподаватели, специализирани в английски и руски език, четене, писане, математика и естествени науки подпомагат и координират нашите учители и възпитатели, като подпомагат образователния процес - както в рамките на учебната програма, така и извън нея. Всички области на познание имат за цел развиване на солидни умения и способности за самостоятелно критично мислене, подхранване на любопитството и насърчаване на самочувствието.

Съвременно обучение и гражданско образование

Ние сме модерна образователна институция - не спираме да се развиваме, да търсим и прилагаме най-доброто от световния опит. В Детска градина „ Цветни песъчинки” работи всеотдаен и непрестанно развиващ се в професионален план екип. В детската градина гражданското образование е насочено към усвояване на екологични, културни, исторически, социални знания, формиране на чувство за национална идентичност, умения за общуване, толерантно отношение към индивидуалните и културните различия на другите, проява на грижи , откриване и култивиране на собственото Аз. Детската градина работи по екологичен проект "Погледни през твоя прозорец" на програма Еразъм+.

Ранно чуждоезиково обучение

Ние създаваме една подкрепяща среда, отворена към света и другите традиции и култури. Чужд език от най-ранна детска възраст подпомага този процес. В Детска градина Цветни песъчинки обучението се осъществява под формата на музикални занятия и творчески упражнения.

Изследователски дух и логическо мислене

В Цветни песъчинки ние насърчаваме децата да проявяват природното си любопитство и да задават въпроси, като по този начин развиват различни умения за мислене. Всяко дете е окуражавано и подкрепяно в участието му в разнообразните занимания и дейности, както и в използването на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в обучението по математика в детската градина, които подпомагат цялостното му развитие. 

Допълнителни педагогически инициативи

В детска градина Цветни песъчинки се изучават теми, свързващи отделните учебни направления. Този процес е насочен към развитието на цялостната личност чрез активното включване на всяко дете в различни практически занимания. Това се осъществява по собствена авторска програма.

Творчество и активност

Всяко дете в нашата детска градина е подкрепяно и насърчавано в участието му в театрални представления, различни празненства, тържества, ателиета по изкуствата. В Цветни песъчинки от най-ранна възраст ние възпитаваме потребност от физическа активност, която остава за цял живот.

Удобство и комфорт

В централната част на града, но далеч от натоварените булеварди, детската градина дава възможността на децата ежедневно да прекарват много време на открито. Нашата сграда е светла, просторна и удобна, а дворът ни е голям.

Споделете: