лого Фондация „Созопол”

Информация

Созопол 8130 ул. „Милет” №50

office@sozopol-foundation.com

посещения: 8 927

Свали

За Контакти

Други Фондации

Описание:

Фондация „Созопол” е основана от г-н Кирил Арнаутски за осъществяване на дейност в обществена полза и с цели:

• Насърчаване на съпричастността на обществото за опазване на околната среда, материалното и нематериалното културно наследство. Въвеждане на добри практики и иновативни методи при изпълнение на тези цели;

• Популяризиране на националните ценности – материални и духовни, със способите на международното сътрудничество, подпомагане на трансграничното сътрудничество в полза хората и на развитието;

• Сътрудничество с компетентните международни правителствени и неправителствени организации, с дейности в сферата на културното наследство, опазване на природата и осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания;

• Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хора със специфични възможности.

Фондация „Созопол” е първата българска неправителствена организация, приета на 3 февруари 2012 година като консултативен партньор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Фондация „Созопол” беше един от десетте члена на Комитета за връзка на ЮНЕСКО с неправителствени организации от цял свят в продължение на два двугодишни мандата: от 2012 година до 2014 година и от 2014 година до 2016 година. Приоритет за Фондацията е насърчаването на активното взаимодействие и координацията на неправителствените организации от Източна Европа, в партньорски отношения с ЮНЕСКО.

Фондация „Созопол” е член на Лигата на историческите и достъпни градове към Европейския център за фондации, Брюксел.Благодарение на изпълнените проекти от Фондацията град Созопол е един от шестте града в Европа приети от Лигата.

Дейността на Фондация „Созопол“ за осигуряване на устойчив туризъм и достъпна среда за хора с увреждания е силно популяризирана от Световната организация по туризъм към Организацията на обединените нации. Световната организация по туризъм подготви и разпространи специално информационно издание в което е отделено място и за Фондация „Созопол”. Съдържанието е изцяло съобразено с предварително приетата тема за Световния ден на туризма през 2016 година „Туризъм за всички – насърчаване на универсалната достъпност“.

Благодарение на активната дейност за опазване на природното и културното наследство и представяйки Архитектурно исторически комплекс с музейна сбирка „Южна крепостна стена и кула” в град Созопол, Фондация „Созопол” е първата българска организация получила престижната награда „Световна туристическа дестинация” на Съвета за Световен Туризъм и Пътувания.

На 23 февруари 2016 година Фондация „Созопол“ беше уведомена, че е приета в Регистъра на Департамента по икономически и социални въпроси на Организацията на обединените нации със седалище в Ню Йорк.

Активната дейност на г-н Арнаутски като Председател на Фондация „Созопол“ за опазване на богатото културно наследство на Созопол е основата през 2015 година той да получи званието „почетен гражданин“ на град Созопол.

Споделете: