лого Фондация "Св.Св. Кирил и Методий"

Информация

ул. „Васил Априлов“ 3, гр. София – 1504

cmfnd@cmfnd.org

посещения: 5 114

Свали

За Контакти

Други Фондации

Описание:

Движещата сила, основа на философията на Фондацията, е ясното съзнание за необходи-мостта от изграждане на интелектуален капацитет, осигурявайки достъп до най-престижните световни образователни центрове на талантливи и способни млади българи, които да посрещнат предизвикателствата на промяната, както и да спомогнат за интегрира-нето на България в Обединена Европа и света.

Споделете: