лого Туристическо дружество "Караджата"

Информация

ЕИК / Булстат: 118032469

гр. Дулово, ул. "Александър Стамболийски" №37

посещения: 8 912

Свали

За Контакти

Туристически дестинации Туристически дружества

Описание:

 

 

СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КАРАДЖАТА​ подпомага развитието на гражданското общество и демокрацията в Република България, приобщаването му към ценностите на Европейския съюз и страните с развита демокрация в областта на социалния туризъм, като създава условия, предлага възможности и услуги за упражняване на туризъм, насочен към активен отдих, укрепване на здравето, жизнеспособността, работоспособността, развлечението и емоционалното обогатяване на личността; развитие и насърчаване на различните видове и форми на туризъм, планинарство и туристически дейности; стимулиране на ориентирането, алпинизма, спелеологията и новостите в спортно-туристическата дейност.

ДЕЙНОСТ:

- Ремонт, строителство, благоустройство, обзавеждане и стопанисване на хижи, заслони, спални, къмпинги, спортно-туристическа база, съоръжения, маршрути, пътеки, пещери.

- Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки и грижи за поддържането им.

- Предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм.

ПРОЕКТИ:

екологични проекти, залесяване, събиране и преработване на билки, гъби и др., рекламна и импресарска дейност, организиране на специализиран туризъм, семинари, квалификация и обучение, услоги за лица с увреждания /включително и транспортни, грижи за стари хора и сираци, производство на екипи и съоръжения, туроператорска и турагентска дейност, отдаване под наем.

Споделете: