лого ОУ Кочо Честеменски гр. Пловдив

Информация

гр. Пловдив, ул. "Севастопол" № 28

ou.kochochestimenski@gmail.com

посещения: 8 751

Свали

Социални Линкове:

За Контакти

Училища Основно Училище

Описание:ОУ Кочо Честеменски гр. Пловдив 

Училище с над 70-годишна история и традиции. Учителите и учениците работят и се обучават в чудесно оборудвани и красиви класни стаи. Училището разполага с компютърни кабинети, интерактивни дъски, два таблета Mozaik, готварски кабинет, библиотека и игротеки.

Една от класните стаи е ситуирана по английски модел. Учениците могат да се обучават в иновативна учебна  среда в Еко открита класна стая, изградена по проект "Обичам природата и аз участвам". Работим активно по програма Еразъм+ и проект "Твоят час".

 

Сменност на обучението на класовете след първи клас:
Едносменно

 

Вид организация на обучението:
Целодневна

 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация:

Училището разполага с училищен стол. Менюто е съобразено със здравословното хранене на учениците и включва пълнозърнест хляб, млечни десерти и плодове. На учениците се осигурява безплатна закуска, както и допълнително здравословно хранене по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към Министерство на земеделието и храните.
При целодневна организация на учебния ден, учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността е както следва: I и II - 35 минути; III и IV - 40 минути. За учениците от I до IV клас дейностите се организират както следва: самоподготовка - 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност - 2 учебни часа; занимания по интереси - 2 учебни часа. 
Дейностите по целодневна организация приключват както следва: I и II клас - 17:00ч.; III и IV клас - 18:00ч. 
Храненето на учениците се извършва по график в часовия диапазон от 12:00ч. до 14:00ч.

 

Изучавани чужди езици: 
Английски, Немски

 

Директор: 

Мария Янкова Илчевска

Телефон: 032/643052

Споделете: