лого Основно Училище Д-р Петър Берон село Разбойна

Информация

общ. Руен, с. Разбойна

ourazboina@abv.bg

посещения: 7 029

Свали

За Контакти

Училища Основно Училище

Описание:

 ОУ "Д-р Петър Берон" село РазбойнаВ него се обучават деца от 1 - 8 клас. ОУ "Д-р  Петър Берон" осигурява на своите ученици ученически стаи, компютърен кабинет, спокойствие и приятелска среда. В училището се обучават деца от турски произход.

Историята на училище ОУ "Д-р Петър Берон" откриваме в далечната 1917/18 год. Първите сведения за него датират още от 1915г., като турско училище към джамия, по-късно като смесено, от 1918г. като начално училище, а от 1987г. е основно.

 

Училищен колектив:

 

ВЯРКА СЕРБЕЗОВА Директор
РАДОСТИНА ДИМИТРОВА Български език и литература
АЛЕКСАНДЪР ЗВЕЗДАНОВ Английски език
АЛЕКСАНДЪР ЗВЕЗДАНОВ Математика
РАДОСТИНА ДИМИТРОВА История
НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА География /Биология
РАДОСТИНА ДИМИТРОВА Музика
НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА Физическо възпитание и спорт
СТЕФАН КИРЯКОВ Начален учител
МАРИЯ ПАНЧЕВА Начален учител
ЕМИНЕ ЮСЕИН Възпитател
ЕМИНЕ САЛИМ Възпитател

 

 

Контакти:

Телефон /Директор/: +359 898 281 444

имейл: ourazboina@abv.bg

Споделете: